Trelast for alle behov

Gausdal Bruvoll produserer alle tradisjonelle trelastprodukter i gran. Vi satser sterkt på videreforedling og har en av Nordens mest moderne og fleksible overflatebehandlingsfabrikker for utvendig kledning. Gausdal Bruvoll har et solid forhandlernettverk med sentrale trelastforhandlere som dekker store deler av landet sør for Trondheim.

Etterbetaling på tømmer for 2015

Styret i Gausdal Bruvoll SA har besluttet at det skal utbetales kr 1.500.000 i etterbetaling på tømmer levert av våre medlemmer i 2015.

For å få oversikt over de leverte tømmervolumene og kunne foreta riktig utbetalinger, er vi avhengige av å inneha det enkelte medlem sitt bankkontonummer, samt leverandørnummer(e) hos tømmeromsetningsleddene.

Dersom du som medlem i Gausdal Bruvoll SA ikke har meldt inn nødvendige opplysninger tidligere, eller dersom du har skiftet bankkontonummer og/eller tømmeromsetningsledd i forhold til tidligere, må du sende oss ditt bankkontonummer og ditt/dine leverandørnummer i Mjøsen Skog, Viken Skog, Nortømmer og/eller SB-Skog.

Opplysningene sendes fortrinnsvis pr e-post til: post@gausdalbruvoll.no

Alternativt pr brev til Gausdal Bruvoll SA, Slettmoen 4, 2651 Østre Gausdal, eller det kan rapporteres inn pr telefon på nummer 02651.

Utbetaling av etterbetaling for 2015 vil bli foretatt på grunnlag av de opplysninger som er oss i hende pr 1. oktober 2016.

Innsendte opplysninger må derfor være Gausdal Bruvoll i hende senest 30. september 2016.
2015-08-04_ultimalt Mal mindre. Gå for Fabrikkmalt kledning.

Klimaet er i endring og blir fuktigere. Velger du Ultimalt, får du kledning som råtebeskyttes på alle fire sider før vi legger på et strøk grunning  og et mellomstrøk med valgfri farge - påført under perfekte innendørs forhold. Alt du trenger å gjøre er å dra over et siste strøk når kledningen er spikret opp på veggen.

Ganske magisk. Gå til Ultimalt.no