Nyheter.

03.06.20

Årsmøte i Gausdal Bruvoll SA

Det vises til tidligere utsendte årsmøteinnkalling. Styret i Gausdal Bruvoll har vedtatt at årsmøtet avholdes, som et normalt fysisk møte, torsdag 25. juni 2020 kl. 19:00 på Honne Hotel og Konferansesenter, Biri. Tidligere utsendte årsmøteinnkalling med sakspapirer er gjeldende og vil ikke bli utsendt på nytt.

Det vil i år legges til rette for å kunne overvære årsmøtet digitalt på «Microsoft Teams».

De som ønsker å overvære møtet via «Teams», må melde seg på ved å oppgi sin e-postadresse til post@gausdalbruvoll.no .

Digital «møteinnkalling» vil da bli sendt ut til den oppgitte e-postadressen.

NB! De som overværer årsmøtet via «Teams» vil IKKE ha hverken talerett eller stemmerett! Man vil kun kunne følge med på årsmøteforhandlingene.

Av smittevernhensyn må vi ha kontroll på deltakerantallet. Ring eller send e-post til post@gausdalbruvoll.no innen 20. juni dersom du skal delta på årsmøtet.

 

Det åpnes opp for at styreleder kan gi utfyllende informasjon til medlemmene, utenom de formelle årsmøteforhandlingene.

De som har konkrete spørsmål eller temaer som ønskes belyst, kan innen 20. juni sende en henvendelse om dette til post@gausdalbruvoll.no .