Vår historie.

Vi kan trelast.

Gausdal Bruvoll  er en av landets toneangivende produsent av alle tradisjonelle trelastprodukter i gran, og har et sterkt fokus på videreforedling.

Vårt hovedsete er på Segalstad Bru i Gausdal, omlag 15 minutters kjøring fra Lillehammer. Virksomheten her omfatter både saglinje, tørking, sortering og høvling, samt logistikk og vareutlevering.  I tillegg har vi Europas råeste fabrikk for overflatebehandling av utvendig kledning, og det er her vi produserer vår merkevare ULTIMALT.

Fra 2018 ble også Gran Tre en del av Gausdal Bruvoll-familien, og vi produserer dermed også på GB Gran Tre AS på Jaren.

Vi grener oss over hele Norge.

Gausdal Bruvoll er en rendyrket samvirkebedrift. Vi eies av mer enn 1300 skogeiere og strekker oss helt fra Hadeland og Toten i sør til Fron og Heidal i nord. Årlig bearbeider vi hele 225 000 m3 tømmer, og handler med sentrale trelastforhandlere som dekker store deler av landet sør for Trondheim.

Store drømmer og sterke never.

Den 12. mars 1954 bestemmes det i årsmøtet ved Østre Gausdal Tømmersalgslag at det skal vurderes å legge et andelssagbruk ved Segalstad Bru. Snart 70 år senere kan vi i Gausdal Bruvoll se tilbake på flere tiår med utvikling, vekst og kvalitetsrik trelast.

Det takker vi den fleksible, dedikerte og nevenyttige arbeidsstokken vår for. I årene som har gått har vi vært mange om å behandle godt treverk og skape lokale verdier. Enda har vi flere annen-generasjons ansatte og setter pris på alle som vier arbeidskrafta si til oss. Vi har kjempa lenge og dedikert for drømmen om å gi skogeierne best mulig kontroll over pris og en sikker avsetning av tømmer på lang sikt.

Sterke røtter og store visjoner.

Gjennom hardt arbeid, klokketro på egen idé og flere ildsjeler har røttene våre vokst seg sterkere og dypere inn i lokalsamfunnet både sosialt og økonomisk. I dag er vi er stolte av å være en av de fremste bedriftene innen den bioøkonomiske sektoren på nasjonalt nivå. Gausdal Bruvoll er utpekt til grønn foregangsbedrift av NHO og jobber stadig for fremskritt i vårt felt.

Med perfekte forhold for tettvokst og fin gran som egner seg til både byggtre som styrkelast og utvendig kledning, ligger våre produksjonsanlegg perfekt plassert midt innlandet.

Vi gleder oss til fremtiden.

I 2020 kommer Gausdal Bruvoll til å omsette for ca. 320 millioner kroner og sysselsetter omlag 120 årsverk.
Vår trelast er ettertraktet vare, og vi utvikler stadig både produksjon og produkter.

Tre er vårt virke.