Nyheter.

16.03.20

Redusert leveranse av flis!

Grunnet situasjonen med Corona-virus må vi redusere produksjonen på saglinja i Gausdal fra 2 til 1 skift. Dette vil medføre reduserte leveranser av sagflis.

Til alle våre andelseiere

 

Som en konsekvens av Corona-viruset  har vi fått redusert bemanning, og må dessverre redusere produksjonen på saglinja i Gausdal fra 2 til 1 skift.
Dette er en force majeure situasjon, som medfører en reduksjon på 25% av produksjonen for inneværende måned og 50% for april. Dette vil igjen føre til reduserte leveranser av sagflis.
Vi skal prøve å opprettholde drift ved våre høvlerier så langt det lar seg gjøre, men det kan komme reduksjoner på kutterflis/strøflis også!

Om vi klarer å få en større produksjon en vi antar nå vil vi gi beskjed om dette.

Dersom dette drar ut i tid vil vi måtte gjøre ytterligere tiltak.


Vi vil i denne forbindelse prioritere våre andelseiere, slik at dere har tilgang på flis.

Hvis det blir ytterligere reduksjoner er det andelseiere med tilleggsandel som vil bli prioritert.

 

Vi opprettholder dagens lastetider på flis så langt dette lar seg gjøre.

Tirsdag 0700-1500, torsdag 0700-1500 og fredag 0700-1230.