Nyheter.

13.03.20

Til kunder og forbindelser

Gausdal Bruvoll er med på fellesdugnaden for å minimere ytterligere spredning av Corona-viruset.

Gausdal, 13/3-2020


Våre produksjonsanlegg i Gausdal og på Jaren vil gå som normalt, men med skjerpede retningslinjer og nødvendige tiltak.
Det er ikke anledning til å besøke verken produksjonsanleggene eller deres tilhørende administrasjoner inntil annen beskjed er gitt.

For våre kunder:
Salg og ordremottak vil være operativt som vanlig. Bestillinger og forespørsler rettes på e-post til ordre@gausdalbruvoll.no, alternativt på telefon 02651.

Gausdal Bruvoll sin salgsavdeling vil inntil videre ikke foreta noen form for kundemøter, kundebesøk eller deltakelse på eventuelle kundearrangementer, men kommuniserer som vanlig via e-post og telefon.

Ved leveranser er våre sjåfører pålagt å forholde seg til de rutiner som gjelder hos den enkelte kunde / mottaker.
Dette skal avklares mellom vår transportør og kunde før levering finner sted.

Vi gjør alt vi kan for å sikre leveranser til alle våre kunder innen gitte rammer.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Jørn Nørstelien, Adm. Direktør – jn@gausdalbruvoll.no

Øystein Aarnes, Salgssjef – oya@gausdalbruvoll.no

Oskar Aarnes, Produksjonssjef – oaa@gausdalbruvoll.no