Trelast.

Trelast for alle behov

Vi produserer alle tradisjonelle trelastprodukter i gran og satser sterkt på videreforedling. I Gausdal omfatter virksomheten både saglinje, tørking, sortering, høvling, pre-cut av boligbyggesett, logistikk og vareutlevering. I Øyer omfatter virksomheten høvling og overflatebehandling av utvendig kledning ved Nordens mest moderne og fleksible fabrikk for overflatebehandling.