Utvendig kledning

Etterbehandling

Vi leverer utvendig kledning med overflatebehandling etter kundens valg. Vi anbefaler alltid Ultimalt kledning, men leverer 
også kun grunnet og grunnet med mellomstrøk.

Greit å vite

Kledning som kun er levert med grunningsstrøk bør etterbehandles så hurtig som mulig, det vil si i løpet av første malingssesong, for beste resultat og holdbarhet.

Kledning med mellomstrøk bør, for å få en ferdigbehandlet overflate, påføres minimum 1 strøk etter montering. Dette må gjøres for å dekke kappflater, spikerhull, eventuelle ujevnheter og riper påført under montering. Etterbehandlingen bør skje så snart som mulig og senest innen 2 år etter montering.

Våre produkter kan overmales med alle anerkjente malingstyper som er beregnet for utvendig bruk. Vær oppmerksom på at transparente produkter krever oftere etterbehandling og vedlikehold enn dekkende produkter.