Utvendig kledning

Etterbehandling

Vi leverer utvendig kledning med overflatebehandling etter kundens valg. Vi anbefaler alltid ULTIMALT kledning, men leverer 
også kun grunnet og grunnet med mellomstrøk.

Greit å vite

Kledning som kun er levert med grunningsstrøk bør etterbehandles så hurtig som mulig, det vil si i løpet av første malingssesong, for beste resultat og holdbarhet.

Kledning med mellomstrøk bør, for å få en ferdigbehandlet overflate, påføres minimum 1 strøk etter montering. Dette må gjøres for å dekke kappflater, spikerhull, eventuelle ujevnheter og riper påført under montering. Etterbehandlingen bør skje så snart som mulig og senest innen 2 år etter montering.

ULTIMALT kledning kan stå inntil 5 år før første overmaling.

Våre produkter kan overmales med alle anerkjente malingstyper som er beregnet for utvendig bruk, men vi anbefaler Jotun DRYGOLIN Nordic Extreme eller Jotun Trebitt. Vær oppmerksom på at transparente produkter krever oftere etterbehandling og vedlikehold enn dekkende produkter.