Nyheter.

16.03.20

Utsatt årsmøte!

På grunn av den rådende situasjonen når det gjelder korona-virus og smittefare, har styret i Gausdal Bruvoll SA i dag besluttet at det tillyste årsmøtet avlyses og utsettes på ubestemt tid.

 

Alle medlemmer i Gausdal Bruvoll har nå mottatt/vil i nærmeste fremtid motta, innkalling til årsmøte.

Årsmøtet skulle vært avholdt på Honne torsdag 26/3 2020.

 

Så snart situasjonen er mer oversiktlig – og det er i tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger – vil nytt tidspunkt for årsmøte bli kunngjort via e-post, Facebook og våre hjemmesider www.gausdalbruvoll.no .

NB: Ta vare på de utsendte årsmøtedokumentene, da det ikke vil bli sendt ut nye dokumenter til det nye møtetidspunktet.